Verhaal

Augusta Natt-Strauss

Augusta Natt-Strauss staat afgebeeld op een familiefoto, opgenomen in: René Kok en Erik Somers (samenst. en red.), Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Zwolle 2005) 449.