Begrip

Concentratiekamp

Kampen waar de Duitse politie mensen zonder proces gevangen konden houden.

Groepen die door de nazi’s in de kampen werden opgesloten waren onder meer joden, Roma en Sinti (zigeuners), homo’s, communisten, politieke tegenstanders en krijgsgevangenen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen doorvoerkampen (waar de gevangenen tijdelijk verbleven in afwachting van verdere deportatie), werkkampen (waar gevangenen (dwang)arbeid moesten verrichten), krijgsgevangenkampen (voor gevangen genomen geallieerde militairen) en strafkampen (waar een zeer streng regime heerste en waar doorgaans martelingen plaatsvonden). Een bijzondere categorie vormden de vernietigingskampen waar op systematisch wijze en in grote aantallen mensen werden vermoord.

Alle rechten voorbehouden