Verhaal

Door: John

Emanuel Scheffer en Rosette Scheffer-Romijn zijn de grootouders van Frank Emanuel.