Begrip

Holocaust

Het systematisch uitroeien van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het woord is in de jaren ’40 ontstaan als afgeleide van het Griekse ‘holokauston’, dat ‘brandoffer’ of ‘algehele verbranding’ betekent. Tegenwoordig gebruikt men liever het Hebreeuwse woord sjoa.

Alle rechten voorbehouden