Verhaal

Herman Verduin

Herman Verduin zat in het schooljaar 1942-1943 in klas 1B van het Joods Lyceum in Amsterdam.
Bron: Dienke Hondius, Absent: Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943 (Amsterdam 2001) 288.