Begrip

JCC lijsten

Lijsten met gegevens van overlevende joden die in de periode 1944-45 werden geregistreed door het Centraal Registratiebueau voor Joden.

Dit registratiebureau was in eerste aanleg gehuisvest in Eindhoven, en verhuisde kort na de bevrijding naar Amsterdam. Het Registratiebureau was een onderderafdeling van de Joodse Coördinatie Commissie. De lijsten geven (overigens zijn niet bij iedereen alle gegevens ingevuld) achternaam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nieuw adres, oud adres. De lijsten zijn gedrukt en lagen in 1944-1945 op verschillende punten in Nederland ter inzage.

De officiële titel van de lijsten is: Centraal Registratiebureau voor Joden, Alphabetische lijst van zich in Nederland bevindende joden, lijst A1 en supplement A1 tot en met A 9. Eindhoven en Amsterdam.

View file | Nationaal Archief

Alle rechten voorbehouden