Begrip

Dageraad

Arbeiderscoöperatie op socialistische grondslag, in 1901 in Amsterdam opgericht door o.a. Henri Polak.

In eerste instantie was het een gebruikerscoöperatie die kruidenierswinkels, bakkerijen en een kleermakerij exploiteerde. Sinds het bestaan van de Woningwet (1901) konden dergelijke verenigingen overheidssubsidies aanvragen voor de bouw van arbeiderswoningen. Veel joden waren lid van De Dageraad.

Alle rechten voorbehouden