Verhaal

Robert Emil Werthauer

Robert Emil Werthauer zat in het schooljaar 1941-1942 in klas 3B1 van het Joods Lyceum in Amsterdam.
Bron: Dienke Hondius, Absent: Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943 (Amsterdam 2001) 277.