Verhaal

aanvullende gegevens Esther van Santen

Aanvullende gegevens Esther van Santen uit het Rode Kruis Archief. Esther heeft de oorlog overleefd.