Judith Coopman-Nijkerk

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 79 jaar