Begrip

Joodse Coördinatie Commissie

Overkoepelend orgaan van joodse organisaties, kort na de bezetting opgericht.

De Joodse Coördinatie Commissie (JCC) werd opgericht als overkoepelend orgaan om, onder de moeilijke omstandigheden, leiding te geven aan de joodse gemeenschap. Voorzitter werd mr L.E. Visser. De commissie adviseerde op juridisch en fiscaal gebied, organiseerde culturele activiteiten en bood financiële hulp waar nodig.

De JCC weigerde direct contact met de Duitsers. Zij vonden dat contact plaats moest vinden via tussenkomst van de Nederlandse overheid. Na de oprichting van de Joodse Raad, die wel direct contact aanging, werd deze door de bezetter aangemerkt als de enige joodse vertegenwoordigende instantie. De JCC werd daarbij uitgesloten.

In 1945 werd opnieuw een JCC opgericht, die echter niets van doen had met de eerste JCC. De later JCC hield zich bezig met de opvang van joden die terugkeerden uit de kampen. De activiteiten begonnen in de stad Eindhoven maar al snel werd het centrum naar Amsterdam verlegd.

Alle rechten voorbehouden