Begrip

Joodse Invalide

Een joods tehuis voor mindervaliden dat in 1911 in Amsterdam is opgericht.

De Joodse Invalide voorzag in hulp aan een grote groep bejaarden, lichamelijk gehandicapten, blinden, doven en stommen, voor wie tot dan toe geen bijzondere opvang was geregeld. In 1937 werd aan het Weesperplein een zeer modern gebouw ingehuldigd. De Joodse Invalide kon meer dan 400 verpleegden huisvesten. Op 1 maart 1943 is de Joodse Invalide ontruimd. Alle verpleegden zijn op transport gesteld. Het personeel volgde enkele maanden later.

Alle rechten voorbehouden