Eva Bleekveld-Okker

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 73 jaar