Begrip

Kamp Amersfoort

Gevangenkamp dat onder gezag van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (SD) stond.

Kamp Amersfoort, aan de zuidgrens van de gelijknamige gemeente, werd in augustus 1941 geopend. Afgezien van een sluiting van enkele maanden in het voorjaar van 1943, bleef het kamp tot in april 1945 dienst doen. Meer dan 35.000 gevangenen werden er ingeschreven. Het verblijf in het kamp was voor de meesten van korte duur. Regelmatig vertrokken transporten naar werk- en concentratiekampen over de Nederlandse grens. Onder de gevangenen bevonden verzetslieden, criminelen, Jehovah’s getuigen, jongens die de gedwongen tewerkstelling in Duitsland hadden geprobeerd te ontlopen en joden. Ofschoon de bewakers van kamp Amersfoort in het algemeen zeer ruw optraden tegen de gevangenen, richtte hun agressie zich in het bijzonder tegen die laatste groep. In het kamp en omgeving hebben veel (schijn)processen plaatsgevonden. Veel doodvonnissen en represaille-executies zijn bij het kamp, bij Leusden en met name op de Leusderheide, uitgevoerd. Voor meer informatie over kamp Amersfoort zie:
www.kampamersfoort.nl

Alle rechten voorbehouden