Aanvulling

Student

Nardus Henri Cohen studeerde van 1898 tot 1904 scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Op 15 juni 1904 legde hij met goed gevolg het doctoraalexamen af.