Begrip

Kommando

Werkkamp waar dwangarbeid werd verricht door gevangenen, die daar voor langere tijd verbleven.

Een Kommando verschilde van een Aussenkommando waarvan de gevangenen na het werk terugkeerden naar een nabij gelegen concentratiekamp.

Alle rechten voorbehouden