Begrip

Marktkaart

Vergunning met foto die Amsterdamse marktkooplui moesten bezitten.

Vanaf 1922 moesten alle Amsterdamse marktkooplui met een vaste staanplaats op de markt en alle venters die op een vaste staanplaats langs de openbare weg stonden, een marktvergunning hebben en marktgeld betalen. De koopman (of vrouw) moest de kaart bij zich dragen en een schaduwkaart werd bewaard door de Dienst Marktwezen van de Gemeente Amsterdam.
Op de voorkant van de kaart stonden de achternaam, voornaam, geboortedatum, woonadres en de naam van de echtgenoot/echtgenote van de koopman of -vrouw. Ook was vermeld om welke markt het ging, de dag waarop de koopman een plaats op de markt innam, de datum van inschrijving en uitreiking van de vaste standplaats en het artikel dat hij / zij verkocht. Op veel kaarten stond ook een foto.
Deze schaduwkaarten zijn bewaard gebleven en liggen nu bij het Gemeentearchief Amsterdam. Dave Verdooner maakte een index op de marktkaarten

Alle rechten voorbehouden