Begrip

Mizrachi

Religieus-zionistische beweging, die moderne Europese ideologieën met het traditioneel joodse gedachtegoed combineert.

Zo kan volgens de Mizrachi de mens een actieve bijdrage leveren aan de komst van de Messiaanse tijd. Het stichten van een joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad is daarbij een belangrijke voorwaarde. Om dit te verwezenlijken is in Nederland onder meer de vereniging Dath-va-Aretz (Geloof en Land) opgericht.

Alle rechten voorbehouden