Begrip

Mussert

Anton Mussert was oprichter en leider van de Nederlandse fascistische partij NSB (Nationaal Socialistische Beweging).

Anders dan de partijnaam doet vermoeden was de partij oorspronkelijk in beginsel niet bijzonder racistisch. Musserts voornaamste streven was het vestigen van een nationaal-socialistische Nederlandse staat. Daarbij moesten andere Nederlandstalige gebieden gevoegd worden, w.o. België en delen van Noord-Frankrijk. Samen moesten zij ‘Groot-Nederland’ gaan vormen. Ook pleitte de NSB voor het behoud van de koloniën. Onder druk van meer extreme partijleden, waaronder Marinus Rost van Tonningen, profileerde de partij zich meer in de lijn van de Duitse NSDAP, waarbij de nadruk kwam te liggen op het behoud van het zuiver Arische ras. Sommige kringen binnen de NSB verenigden zich in knokploegen, zoals de WA, om hun ideeën kracht bij te zetten.

Alle rechten voorbehouden