Verhaal

Aanvullingen door verwanten.

Verwanten van de familie Geller geven aan dat de twee broers van Hildegard Geller, in de tijd van het nazi regime, naar Palestina zijn gevlucht. De twee broers hebben ook hun ouders naar Palestina weten te krijgen. Hildegard is naar Nederland gekomen, in ieder geval heeft ze bij haar oom in Groningen gewoond; de gedachte was dat Nederland veilig zou zijn. Het treurige is dat juist in het 'veilige' Nederland Hildegard niet veilig bleek te zijn, en in Auschwitz is vermoord.