Begrip

Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge

Sinds 1814 waren er twaalf hoofdsynagogen in Nederland, per ressort een.

Aan deze hoofdsynagogen waren de zogenaamde ringsynagogen ondergeschikt. Tegenwoordig wordt met de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge vooral de joodse gemeente Amsterdam bedoeld, maar ook de synagoge in Arnhem is een hoofdsynagoge.

Alle rechten voorbehouden