Verhaal

Door: Corrie

Celine ging van 18 januari 1943 tot 21 juni 1943 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij “doofstom met hoorresten”. Zij was door Prof. de Kleijn naar de school verwezen en werd in de voorbereidende klas geplaatst.

Haar vader was ambtenaar bij de Joodse Raad.

Op 21 juni 1943 staat genoteerd dat Celine is vertrokken: “Als Jodin naar Duitschland”.

Celine stond op de lijst van transportnummer 70. Dit transport vertrok op 6 juli 1943 uit Westerbork en kwam op 9 juli 1943 in Sobibor aan. Het transport bevatte 2417 gedeporteerden, waaronder 475 kinderen.

Celine staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 596, met een foto op pagina 605.