Geeske de Wilde-van der Meulen

Idaarderadeel, – Den HaagId,

Bereikte de leeftijd van 62 jaar