Begrip

NSB

Nationaal-Socialistische Beweging in 1931 in Nederland door Anton Mussert en Kees van Geelkerken opgericht.

Het partijprogram was gebaseerd op het program van de Duitse NSDAP, met uitzondering van de rassenleer en het antisemitisme. Later zou de NSB wel antisemitisch worden.

Zie tevens: WA

Alle rechten voorbehouden