Simon van de Kar

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 77 jaar

Beroep: Sjouwerman