Clara Engelen-Ossendrijver

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 26 jaar