Biografie

Over Henderina van der Kaars en haar man Lodewijk Keizer

Henderina van der Kaars werd in 1856 in Gorredijk geboren als dochter van Eliazer Mozes van der Kaars en Hanna Jacoba van der Woude. Zij trouwde op 26 November 1887 in Leeuwarden met de 30-jarige koopman David Drielsma uit Leeuwarden, een zoon van Aron Jonas Drielsma en Kaatje Betje Visser. Op 15 Februari 1889 werd hun eerste kind levenloos geboren. In 1890 volgde hun dochter Kaatje Betje, die echter op 9 November 1918 in Leeuwarden overleed, 28 jaar oud. Hun derde kind Eliazer werd in de Sjoa vermoord. Henderina’s echtgenoot David Drielsma overleed echter in Leeuwarden op 17 Februari 1892, slechts 34 jaar oud.

De toen 26-jarige weduwe Henderina Drielsma-van der Kaars hertrouwde op 4 Mei 1893 in Haarlem met Lodewijk Keizer, vleeschhouwer, eveneens 26 jaar, een zoon van Mozes Keizer en Debora van Kleef. Voor zover is nagegaan had dit echtpaar een dochter Hanna, geboren in 1897, die op 20 November 1922 in Schoten (Haarlem Noord) trouwde met Maurits van Thijn, 31 jaar, slager, geboren in Wageningen. Van hem is bekend dat hij op 16 November 1943 in Nijmegen is overleden. Hanna Keizer zelf heeft de oorlog overleefd.

Henderina Keizer-van der Kaars werd op 27 Februari 1943 in Kamp Westerbork geregistreerd. Zij verbleef met haar man Lodewijk Keizer in barak 70. Op de registratiekaart van de Joodse Raad zijn over Henderina de volgende aantekeningen gemaakt:

Op 21 Januari 1943is een verzoek om nadere informatie gestuurd van Kamp Westerbork aan het Joods Ziekenhuis in Zutphen aangaande de ziekte en de duur daarvan van Henderina Keizer-van der Kaars geboren 14-1-1856. Diezelfde datum kwam de gevraagde informatie binnen en luidde: Bovengenoemde Henderina Keizer van der Kaars is de vrouw van de betreffende Lodewijk Keizer. Zij lijdt aan ouderdomsgebreken, is bedlegerig en ligt achteruitgaande in het Joods Ziekenhuis in Zutphen. Waarop op 26 Januari 1943 de aantekening volgt: Dokters attest betreffende Henderina Keizer-van der Kaars waaruit blijkt dat de toestand achteruit gaat. Heeft voorlopig transportuitstel gekregen.  Op 15 Februari 1943 is aantekening gemaakt van een bericht van de Joodse Ziekeninrichting Zutphen over toestand kamp. Waarop op 1 Maart de aantekening is gevolgd dat haar bagage op 28-2 naar barak 70 is gebracht.

Henderina is ondanks haar toestand toch 27 Februari naar Kamp Westerbork gestuurd, waar zij met haar man Lodewijk Keizer verbleef in barak 70. Op 2 Maart 1943 werden beiden op transport gesteld naar Auschwitz waar zij bij aankomst op 5 Maart 1943 onmiddellijk zijn vermoord.

Bronnen: website www.wiewaswie.nl en het archief van de Joodse Raad, registratiekaarten van Lodewijk Keizer en informatie, verstrekt door Mevr. Marian Pijpstra-Cranenbroek uit Haarlem.

 

Alle rechten voorbehouden