Eva Kwetsie-Melkman

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar