Aanvulling

Het gezin Rootveld

Gedenkboekje Joods Monument Baarn, aanvulling

Arie Rootveld, Marianna Rootveld–Vuijsje en Abraham.
Laatst bekend adres: Tulpstraat 26, Baarn

Vader Arie werd in Amsterdam geboren op 13 september 1906. Hij trouwde met Marianna Vuijsje, geboren op 8 juli 1913 te Amsterdam. Daar werd hun zoon Abraham op 14 mei 1936 geboren.

Zij verhuisden naar Baarn, waar ze komende uit Amsterdam op 27 april 1939 werden ingeschreven; kerkgenootschap Nederlands-Israëlitisch.
Het gezin woonde eerst op Kerkstraat 1, later op Torenlaan 108 en tenslotte in de Tulpstraat op nummer 26.

De “Kroniek van Baarn in de Oorlogsjaren 1940-1945”  schrijft op 17-18 januari 1941: “A. Rootveld, pensionhouder alhier, in zijn woning door drie Duitse soldaten bedreigd en in het gezicht geslagen. Na het vertrek van het drietal bleek, dat de soldaten boeken en brochures hadden meegenomen.”
Die Kroniek meldt ook dat op 2 mei 1942 joodse ingezetenen verplicht zijn in het openbaar de Jodenster te dragen.
Al snel beginnen de eerste arrestaties van joodse Baarnaars. Kennelijk dook het gezin Rootveld onder, gezien het volgende politiebericht:

"De Commissaris van Politie te Baarn verzocht opsporing van Arie Rootveld, zijn vrouw Marianne Rootveld-Vuijsje en hun zoon Abraham. Zij bezaten de Nederlandse nationaliteit, waren woonachtig in Baarn en zij werden ervan verdacht van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning te hebben." Algemeen Politieblad, 22 oktober 1942, bericht 2418

In het Baarnse bevolkingsregister staat dat zij op 7 april 1943 niet meer in de gemeente aanwezig waren. Het gezin werd ambtshalve uitgeschreven met de aantekening ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’.
Het gezin viel wel in handen van de bezetters, want ze werden op 20 juni 1943 ingeschreven in Kamp Westerbork en op 29 juni 1943 doorgestuurd naar Sobibór in Oost-Polen, waar alle drie op 2 juli 1943 werden vermoord.

Research en tekst: Wim Velthuizen