Artikel

Voeg een link toe

Wilt u verwijzen naar een andere web- of herdenkingspagina met daarop informatie over een persoon of adres?

Ga naar de betreffende persoonspagina op het Joods Monument en selecteer 'aanvullen +' / 'voeg een link toe'.

Bij 'URL' vult u de url in die verwijst naar de andere wegpagina. In het veld 'link titel' vermeld u vervolgens de titel van de website en bij de 'link' omschrijving kunt u, indien gewenst, aanvullende informatie kwijt.

Alle rechten voorbehouden