Martha Dotsch-Mok

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 38 jaar