Begrip

Puttkammer

Erich August Puttkammer was een medewerker van de Rotterdamse Bankvereniging die joden de mogelijkheid bood om tegen betaling van een grote som geld (of juwelen) een vrijstelling voor deportatie, een zogenaamde Sperre, te bemachtigen.

Puttkammer had het vertrouwen van de nazi’s, die op deze manier aan verborgen joods kapitaal wilden komen dat niet aan de Lippmann-Rosenthal bank was overgedragen. De beloofde bescherming bleek ongegrond. Vrijwel iedereen met een Puttkammer-sperre is alsnog op transport gesteld.

Alle rechten voorbehouden