Verhaal

De uiterste konsekwentie

Door: Jaap

Een getuigenis van mijn vader

Op 15 februari 2015 overleed mijn vader. Jacobus Mulder uit Leeuwarden. Vlak voor zijn dood vertelde hij mij dat zijn moeder, mijn opoe een werkadres had bij een Joodse familie, de familie Suskind. Hij herinnerde zich de gehandicapte zoon en het mooie speelgoed waar hij mee kon spelen wanneer hij mijn opoe vergezelde. Hetgeen dankzij het speelgoed vaak gebeurde. Hij vertelde dat op een morgen opoe alleen was gegaan en volkomen ontredderd huiswaarts was gekeerd. Het gezin was niet meer. Toen de eerste Duitse colonnes de Groningerstraatweg optreden maakten zij een einde aan hun leven. Samen met de familie de Kadt zijn zij de Joodse Leeuwarders die wel wisten wat hun te wachten stond. En de uiterste conclusie trokken. Laat niemand ooit nog geloof hechten aan zij die gezegd hebben dat zij " nichts gewußt haben". Willy wist het in mei 1940!