Biografie

Over Frederik Philips van Buren

Frederik Philips van Buren was een zoon van Mozes Philips van Buren en zijn eerste vrouw Elisabeth Spiro. Zijn moeder overleed in 1903, waarna zijn vader in 1905 hertrouwde het Cornelia Polak. Frederik Philips van Buren had nog een broer Max, één jaar jonger dan hijzelf, die de Holocaust heeft overleefd. Uit het tweede huwelijk van zijn vader werd in 1906 nog een half-broer geboren: Henri. Die is op 12 Augustus 1942 in Auschwitz vermoord.

Frederik Philips van Buren trouwde op 15 September 1909 in Bochum (D) met Nanny Herz uit die stad en zij kregen samen op 15 December 1910 een dochter Elise. Die trouwde 1 Mei 1940 in Amsterdam met Leon Fierlier en kregen samen in 1941 een dochter Nanny. Dit gezin woonde in bij Elise's ouders in de Zandstraat 8 II in Amsterdam.

Frederik werd op 21 November 1942 samen met zijn vrouw Nanny geregisteerd in het doorgangskamp Westerbork en werden beiden op 4 December 1942 naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij bij aankomst op 7 December aldaar, werden vermoord. Van het gezin Fierlier-Philips van Buren werd Leon op 30 September 1942 in Auschwitz om het leven gebracht en werden Elise en dochtertje Nanny al op 23 Juli 1942, eveneens in Auschwitz, vermoord.

Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Frederik Philips van Buren en Nanny Herz en Leon Fierlier; gezinskaart Frederik Philips van Buren en het archief van de Joodse Raad Amsterdam, records van Frederik Philips van Buren, Nanny Herz en Elise Fierlier-Philips van Buren.