Begrip

SDAP

Afkorting voor de Sociaal Democratische Arbeiders Partij.

Deze partij, opgericht in 1894, streed voor de verbetering van de positie van arbeiders, o.m. door te ijveren voor kiesrecht voor arbeiders.

Alle rechten voorbehouden