Verhaal

Wooninformatie Lilly Löwenberg

Lilly Sara Löwenberg heeft zich in Zwolle aangemeld bij de politie, komende uit Den Haag, Slingelandstraat 148. Bron: Historisch Centrum Overijssel. Archief Gemeente Politie Zwolle, minuut van brief van 16 september 1940 van commissaris van politie te Zwolle aan hoofdcommissaris van politie te Den Haag, inv. nr. 100.