Verhaal

Bernard Isaäc Goudeket

Overleefde de oorlog maar stierf begin 1946

Door:

Bernardje Goudeket heeft, in tegenstellng tot zijn beide ouders, de oorlog overleefd.

Door een tragisch ongeval overleed hij vlak na de oorlog, in februari 1946.

Bernard Isaäc was een zoon van Isaäc Goudeket en Celina van Kleeff.