Verhaal

Ernest Polak

Promotie

Promotie tot doctor aan de Universiteit van Amsterdam

Ernest Polak schreef zich in 1906 in voor de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, maar stapte al snel over naar rechten. Daar promoveerde hij op 26 maart 1912 op het proefschrift "Artt. 240 en 451bis W. v. Sr. beschouwd in hunne verhouding tot kunst en wetenschap".