Verhaal

Over Lilly Salomon

Lilly Salomons was beroepsfotografe en heeft haar uitrusting meegenomen naar haar onderduikadres. De filmrolletjes werden in een melkbus bij een boerderij begraven en zijn pas na de oorlog ontwikkeld. Extra tragisch als er van de fotografe helemaal geen foto’s bekend zijn. Het bijzondere van de foto’s is, dat ze opgenomen zijn op het onderduikadres. Volgens D. Mulder (Westerbork) is dit tamelijk uniek. Want wie had toen een fototoestel en fotomateriaal? 

Ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Ds. B.J. Ader had de plaatselijke gemeente een tentoonstelling over ds. Ader georganiseerd. (http://reiderland.protestantsekerk.net/ds ader stichting).Toen hebben Tantje Kuiper Bruins en ook zoon Erik Ader heel wat materiaal ter beschikking gesteld. Dit materiaal is gedigitaliseerd ook met als doel, het in toekomst makkelijker te kunnen verspreiden.

De portretfoto is opgenomen met haar eigen fototoestel. Door plaatsing op het Joods Monument heeft zij weer een gezicht gekregen.

Bron: Ds. W. Jöhlinger van de Protestantse gemeente Reiderland - Kroonpolder 1 - 9688 RH Drieborg - 0597-521533     http://reiderland.protestantsekerk.net - prot-gem-reiderland@hetnet.nl