Biografie

Over Hertha Hulda Rosenthal

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.