Biografie

Over Salomon Hillesum

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 12924) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.