Begrip

Talmoed

Schriftelijke samenvatting van het commentaar van rabbijnen bij de Misjna.

De Misjna is letterlijk ‘de leer’, de verzameling van regels die samen de halacha vormen.

Zie tevens: Tora.

Alle rechten voorbehouden