Begrip

Sjouchet

Ritueel slachter.

In de joodse wet staan veel voorschriften voor de bereiding van koosjer voedsel. Slachten is zeer precies werk dat aan veel regels gebonden is. Een joodse slachter of slager wordt geacht een goed onderwezen persoon te zijn.

Alle rechten voorbehouden