Begrip

Tora

Eerste deel van de Hebreeuwse bijbel, bekend als de ‘Vijf boeken van Mozes’.

Het beschrijft de vroegste oorsprong van het joodse volk. Het bevat een groot aantal regels die als leidraad voor een deugdzaam bestaan worden genomen. Het woord Tora betekent ‘wet’.

Traditioneel is de Tora in het Hebreeuws gesteld en geschreven op een lange rol perkament. Het perkament is aan beide zijden om een stok gerold. Een torarol is vaak versierd met kostbaar textiel en zilveren ornamenten.

Het tweede deel van de Hebreeuwse bijbel (die Tenach heet) is Neviiem (profeten), het derde deel is Chetoeviem (geschriften). De eerste letters van de drie delen vormen samen het woord TeNaCH.

Alle rechten voorbehouden