Biografie

Over Menachem Asscher

Menachem Asscher was een zoon van Abraham Asscher. Hij huwde Keetje Cohen op 16 april 1942.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Menachem Asser

Menachem Asscher verhuisde naar Amsterdam omwille van zijn pianostudie. Zie voor meer informatie: C. Asscher-Pinkhof, Danseres zonder benen (verschillende uitgaven)

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 54573) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3).