Biografie

Over Henriëtte Pimentel

Henriëtte Henriquez Pimentel was een dochter van Nathan Pimentel en Rachel Oppenheimer. Zij volgde een opleiding aan de kweekschool en een opleiding tot verpleegster. In 1926 werd ze benoemd tot directrice van de joodse crèche in Amsterdam. Ze was een uitstekend en vooruitstrevend pedagoge. Vanaf begon oktober 1942 werd de crèche in feite een dependance van de Hollandsche Schouwburg. Kinderen van ouders die daar wachtten op transport naar Westerbork werden in de crèche ondergebracht. Samen met Walter Süskind probeerde ze zoveel mogelijk kinderen uit de crèche te laten ontsnappen. Ze werd op 26 april 1943 gearresteerd en naar Westerbork overgebracht.
R. Fuks-Mansfeld (red.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek (Utrecht 2007) 237-238