Biografie

Over John Walter Hart

John Walter Hart was een zoon van Henry Neville Hart (kleermaker) en Sarah Castle. Hij trouwde in 1892 met Estelle Binger.
John Walter Hart was werkzaam bij de firma H. Neville Hart en Co. aan de Heerengracht 406. Later kreeg de firma de naam (H. Neville) Hart & Schoemaker. Koninklijke kleermakers. Hij bekleedde vele functies in de kledingbranche. Hij was voorzitter en erelid van de Bond voor Maatkledingbedrijven; voorzitter van de Amsterdamsche Kleermakerspatroonsvereeniging; voorzitter van de Kamer van Arbeid voor de Confectiebedrijven; voorzitter van de Vereeniging van voorzitters en secretarissen van de Kamers van Arbeid in Nederland.