Biografie

Over Hartog Levie

Hartog Levie was een zoon van Benjamin Levie en Vrouwke Lievendag. Hij was een broer van Kaatje Levie.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Namens de Sicherheitspolizei te Zwolle verzocht de Commissaris van Politie opsporing, aanhouding en voorgeleiding van 44 joden die ervan verdacht werden in strijd met de Duitse voorschriften tijdelijk van woonplaats te zijn veranderd zonder de daartoe vereiste vergunning. Met deze omschrijving werden joden aangeduid die waren ondergedoken. Hartog Levie, grossier van beroep, was één van deze 44 uit Zwolle afkomstige onderduikers.
Algemeen Politieblad, nr 42, 16 oktober 1942, 1371-1372, bericht 1901