Begrip

Wannseeconferentie

Bijeenkomst in een villa aan de Wansee, bij Berlijn, waar de plannen voor de totale vernietiging van het ‘joodse ras’ werden geformuleerd en de praktische uitwerking ervan werd georganiseerd.

De bijeenkomst, die op 20 januari 1942 door Reinhard Heydrich was georganiseerd, had tot doel om van de Endlösung tot beleid te maken van de civiele politiek. Hiertoe moesten enkele hoge ambtenaren overtuigd worden opdat zij hun toestemming zouden geven.
Heydrich had de conferentie zorgvuldig voorbereid. Hij werd bijgestaan door SS-kopstukken, waaronder Adolf Eichmann. In de vredige ambiance, waar de bezoekers niets tekort kwamen, werd zonder noemenswaardige problemen tot een akkoord gekomen.
In het protocol, dat tijdens de bijeenkomst is opgesteld, zijn beleidslijnen met betrekking tot het vernietigingsprogramma uitgezet. Daarnaast werden beramingen gemaakt van het aantal joden dat in de door Nazi-Duitsland bezette gebieden geëlimineerd diende te worden. Het totaal aantal joden in dit gebied (inclusief Rusland) werd geschat op 11 miljoen. Voor Nederland ging men uit van ruim 160.000 joden.

Zie voor het Wanseeprotocol: http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/TIMELINE/WANSEE.HTM

Alle rechten voorbehouden