Biografie

Over Sally Swaab

Sally Swaab was een zoon van Salomon Levie Swaab en Sara Swaab. Hij trouwde op 15 Augustus 1923 met Sara Meljado, een dochter van Joseph Meljado en Duifje Os. Zij kregen in 1924 een dochter Selina.
Op 21 October 1939 is Sara Meljado overleden en zij is begraven op de Joodse Begraafplaats in Diemen.
Op 10 April 1940 hertrouwde Sally Swaab met Klaartje Viskoper, een dochter van Benjamin Viskoper en Anna van Bever. Zijn tweede echtgenote heeft de oorlog overleefd.
Sally Swaab kwam uit een gezin met elf kinderen, waarvan twee kinderen jong gestorven zijn, vier dochters de oorlog hebben overleefd maar één zwager Mozes Wegloop, net als Sally's andere broers en zuster, t.w. Ruben Salomon, Mozes, Barend en Rebecca Mietje, zijn allen tijdens de Holocaust om het leven gekomen.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Sally Swaab, gezinskaarten Salomon Levie Swaab en Benjamin Viskoper.

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Amsterdam. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.